จองตอนนี้
ติดต่อเรา
ฟอร์มคำขอ
กรอกแบบฟอร์มนี้
เจ้าหน้าที่จากเดอะพ็อด @ บีชโร้ด จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง


 
ข้อมูลทั่วไป
เราตั้งอยู่ที่:
เลขที่ 289 บีชโร้ดเลเวล 3
สิงคโปร์ 199552

ติดต่อที่เบอร์
+65 6298 8505

่งอีเมลถึงเราที่
info@thepod.sg

สำหรับคำขอเสำหรับคำขอเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ กรุณาติดต่อ
marketing@thepod.sg

ใบอนุญาตจากเราา
การออกแบบห้อง POD เตียงเดียวและเตียงคู่ของเราถือเป็นลิขสิทธิ์

การออกแบบห้อง POD สวีทเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์และนานาชาติ

การขออนุญาตนำแบบ POD ไปใช้ ขอทำแฟรนไชส์ หรือสนใจเป็นนักลงทุน กรุณาติดต่อfranchise@thepodcapsulehotel.com